Skip to main content

Comparison of clinical outcomes between fresh embryo transfers and frozen-thawed embryo transfers.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3850330
PubMed Central
by Lim, Joon Gyo; Heo, Young Tae; Min, Seung Gi; Min, Byeong Yeol; Uhm, Sang Jun; Kim, Nam Hyung
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784120
PubMed Central
by Muthukumar, K; Kamath, Mohan S; Mangalaraj, Ann M; Aleyamma, TK; Chandy, Achamma; George, Korula
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713580
PubMed Central
by Lee, Sun-Hee; Lee, Hyoung-Song; Lim, Chun Kyu; Park, Yong-Seog; Yang, Kwang Moon; Park, Dong Wook
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3811723
PubMed Central
by Tong, Guo Qing; Cao, Shan Ren; Wu, Xun; Zhang, Jun Qiang; Cui, Ji; Heng, Boon Chin; Ling, Xiu Feng
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3506538
PubMed Central
by Dehghani Firouzabadi, Razieh; Davar, Robab; Hojjat, Farzaneh; Mahdavi, Mohamad
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3941353
PubMed Central
by Cremades, Javier; Gonzalo, Mario; Arrebola, Isabel
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4139754
PubMed Central
by Ni, Wuhua; Xiao, Shiquan; Qiu, Xiufang; Jin, Jianyuan; Pan, Chengshuang; Li, Yan; Fei, Qianjin; Yang, Xu; Zhang, Liya; Huang, Xuefeng
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3986272
PubMed Central
by Kim, Chung-Hoon; Lee, You-Jeong; Lee, Kyung-Hee; Kwon, Su-Kyung; Kim, Sung-Hoon; Chae, Hee-Dong; Kang, Byung-Moon
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4124090
PubMed Central
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204502